DidacticaLimbiiRomane.ro

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale”
Contract POSDRU/87/1.3/S/63909
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
WWW.FONDURI-UE.RO

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Anunţuri

Lista persoanelor participante la programul de comunicare (în limba oficială) (grupele 5 și 6), derulat în cadrul activității A9. “FURNIZAREA UNUI PROGRAM DE METODE DE COMUNICARE PENTRU FORMATORI”, care vor beneficia de subvenţii, sub formă de premiu.

Grupa 5
Grupa 6


Lista persoanelor participante la programul de comunicare (în limba oficială) (grupa 4), derulat în cadrul activității A9. “FURNIZAREA UNUI PROGRAM DE METODE DE COMUNICARE PENTRU FORMATORI”, care vor beneficia de subvenţii, sub formă de premiu, poate fi consultată aici.


Primele grupe de participanți la programele de perfecționare din prima sesiune de livrare vor avea prima întâlnire în zilele de 17-18 decembrie 2011.


Lista persoanelor participante la programul de comunicare (în limba oficială) (grupa 3), derulat în cadrul activității A9. “FURNIZAREA UNUI PROGRAM DE METODE DE COMUNICARE PENTRU FORMATORI”, care vor beneficia de subvenţii, sub formă de premiu, poate fi consultată aici.


22.11.2011 S-a lansat prima sesiune (sesiunea 1) de înscriere la programele de perfecționare dezvoltate în cadrul proiectului RLNM, contract POSDRU/87/1/3/63909. Pentru detalii vă rugăm să accesați pagina Programe.


Lista persoanelor participante la programul de comunicare (in limba oficiala) (grupa 2), derulat în cadrul activitatii A9. “FURNIZAREA UNUI PROGRAM DE METODE DE COMUNICARE PENTRU FORMATORI”, care vor beneficia de subvenţii, sub formă de premiu, poate fi consultată aici.


Lista persoanelor participante la programul de comunicare (in limba oficiala) (grupa 1), derulat în cadrul activitatii A9. “FURNIZAREA UNUI PROGRAM DE METODE DE COMUNICARE PENTRU FORMATORI”, care vor beneficia de subvenţii, sub formă de premiu, poate fi consultată aici.


Distribuţia pe grupe a candidaţilor admişi la programul „COMUNICARE (ÎN LIMBA OFICIALĂ)” desfăşurat în cadrul activităţii A9 „FURNIZAREA UNUI PROGRAM DE METODE DE COMUNICARE PENTRU FORMATORI”, poate fi consultată aici.


Calendarul de desfăşurare a programului „COMUNICARE (ÎN LIMBA OFICIALĂ)”, din cadrul activităţii A9 „FURNIZAREA UNUI PROGRAM DE METODE DE COMUNICARE PENTRU FORMATORI” poate fi accesat aici.


Miercuri, 9 noiembrie 2011, s-a încheiat procesul de selecţie pentru programul “Comunicare (în limba oficială)”, desfăşurat în cadrul activității A9. “Furnizarea unui program de metode de comunicare pentru formatori”.

Lista candidaţilor admişi la programul “COMUNICARE (în limba oficială)”


Azi, 9 noiembrie 2011, s-au afişat rezultatele finale în urma analizării contestaţiilor depuse după finalizarea etapei de evaluare a candidaturilor din cadrul sesiunii a 2-a a programului “Comunicare (în limba oficială)”, desfăşurat în cadrul activității A9. “Furnizarea unui program de metode de comunicare pentru formatori”:

Lista actualizată a candidaţilor admişisesiunea a 2-a

Lista actualizată a candidaţilor respinşisesiunea a 2-a


Azi, 9 noiembrie 2011, s-a afişat lista actualizată a candidaţilor admişi la programul de comunicare – etapa 2, desfăşurat în cadrul activității A9. “Furnizarea unui program de metode de comunicare pentru formatori”:

Lista actualizată a candidaţilor admişietapa 2


Rezultatele evaluării eligibilității candidaturilor depuse pentru participarea la programul de comunicare – sesiunea a 2-a – desfăşurat în cadrul activităţii A9. “FURNIZAREA UNUI PROGRAM DE METODE DE COMUNICARE PENTRU FORMATORI”:

Lista candidaților admişisesiunea a 2-a

Lista candidaților respinşisesiunea a 2-a


IMPORTANT – În cadrul contractului de finanţare POSDRU/87/1.3/S/63909, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu SC Learn & Vision SRL din Cluj-Napoca, lansează, astăzi 24.10.2011, sesiunea a 2-a privind etapa de selecţie a candidaţilor pentru programul “Comunicare (în limba oficială)” furnizat în cadrul activității A9. “Furnizarea unui program de metode de comunicare pentru formatori”.

Regulamentul de selecție – sesiunea a 2-a

Formular de înscriere


Pentru detalii privind metodologia de acordare a premiilor pentru programul de comunicare desfășurat în cadrul activității A9. ”FURNIZAREA UNUI PROGRAM DE METODE DE COMUNICARE PENTRU FORMATORI”, vă rugăm să consultați următoarele documente:

Metodologie acordare premii

Cerere acordare premiu


Rezultatele evaluării eligibilității candidaturilor depuse pentru participarea la programul de comunicare desfăşurat în cadrul activităţii A9. “FURNIZAREA UNUI PROGRAM DE METODE DE COMUNICARE PENTRU FORMATORI”:

Lista candidaților admiși la programul de comunicare

Lista candidaților admișietapa 2

Lista candidaților respinșietapa 2

Lista candidaților admișietapa 1

Lista candidaților respinșietapa 1


IMPORTANT – Azi, 14 octombrie 2011, s-a afişat CORRIGENDUMUL NR. 2 la regulamentul pentru selectarea participanților la programul de comunicare desfăşurat în cadrul activităţii A9. “FURNIZAREA UNUI PROGRAM DE METODE DE COMUNICARE PENTRU FORMATORI”, corrigendum privind prelungirea duratei de înscriere până pe data de 21 octombrie 2011, inclusiv.

CORRIGENDUMUL NR. 2 la regulamentul de selecție – 14 octombrie 2011


IMPORTANT – În cadrul contractului de finanţare POSDRU/87/1.3/S/63909, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu SC Learn & Vision SRL din Cluj-Napoca, lansează, astăzi 07.10.2011, etapa de selecţie a candidaţilor pentru programul de comunicare furnizat în cadrul activității A9. “Furnizarea unui program de metode de comunicare pentru formatori”.

Calendarul întâlnirilor pentru programul de comunicare

CORRIGENDUMUL NR. 1 la regulamentul de selecție – 11 octombrie 2011

Regulamentul de selecție

Formular de înscriere


IMPORTANT – Vă anunţăm că, în cadrul mesei rotunde din data de 26 martie 2011, orele 15.00 – 18.00, cu tema Româna ca limbă nematernă (RLNM) – necesitatea unei schimbări de perspectivă asupra domeniului, va avea loc Seminarul de analiză a propunerilor de curriculum pentru dezvoltarea programelor P1-P10.


Programul Conferinţei de lansare cu titlul “Alinierea procesului de predare/evaluare a limbii române ca limbă nematernă la standardele europene” poate fi accesat aici.


Template-ul PowerPoint, care trebuie utilizat pentru lucrările care vor fi prezentate în acest format la Conferinţa de lansare, poate fi accesat în pagina dedicată Conferinţei.


Normele de (tehno)redactare şi template-ul, care trebuie utilizat pentru lucrările care vor fi prezentate la conferinţă şi ulterior publicate într-un volum cu ISBN, pot fi consultate în pagina dedicată Conferinţei de lansare.


CONFERINŢA DE LANSARE: termenul limită pentru înscrierea la conferinţa organizată în perioada 25-26 martie 2011 s-a prelungit. Vă rugăm să consultaţi noul calendar:

• Data limită de înscriere: 7 martie 2011

• Notificarea privind acceptarea lucrării: 15 martie 2011

• Conferinţa: 25 – 26 martie 2011

• Data limită pentru trimiterea lucrarii în vederea publicării: 15 aprilie 2011


Lista persoanelor participante la programul Formator Perfecţionare, derulat în activitatea A1. “Furnizarea unui program de formare pentru formatori”, care vor beneficia de subvenţii, sub formă de premiu:

Grupa1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6


Pentru detalii privind metodologia de acordare a premiilor în cadrul programului Formator – perfecţionare din cadrul activităţii A1. „Furnizarea unui program de formare pentru formatori” vă rugăm să consultaţi următoarele documente:

Metodologia de acordare a premiilor

Cererea pentru acordarea premiului


În cadrul contractului de finanţare POSDRU/87/1.3/S/63909, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu SC Learn & Vision SRL din Cluj-Napoca, lansează, astăzi 29.10.2010, etapa de selecţie a candidaţilor pentru cursul Formator Perfecţionare din cadrul activităţii A1. “Furnizarea unui program de formare pentru formatori”.

Regulament de selecţie

Formular de înscriere

Grila de evaluare

Pentru mai multe informaţii privind înscrierea, vă invităm să contactaţi:

  • Asistent Manager – Simona Câmpean, simona.campean@gmail.com, telefon 0740 555 109