DidacticaLimbiiRomane.ro

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale”
Contract POSDRU/87/1.3/S/63909
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
WWW.FONDURI-UE.RO

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect

NOU ! – REZULTATE ATINSE:
 • Numarul de cadre didactice instruite  – 2287 cadre didactice

 

 • Numarul de cadre didactice certificate – 2213 cadre didactice

 

 

Material dezvoltat de: Elena Platon, Ioana Sonea, Lavinia Vasiu, Dina Vîlcu.

 

 • 1 seminar de instruire la care au participat 1249 cadre didactice

 

 

 

Proiectul are drept obiectiv general perfecţionarea cadrelor didactice care predau limba română elevilor proveniţi din rândul minorităţilor naţionale (maghiară, germană, rromă, ucraineană etc.), pentru asigurarea creşterii calităţii procesului de predare/învăţare/evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) în învăţământul preuniversitar, pentru profesionalizarea şi alinierea acestuia la standardele europene.

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE

 

 • Dezvoltarea competenţelor de predare diferenţiată a RLNM, conform  nevoilor specific e vorbitorilor non-nativi.
 • Dezvoltarea capacităţii de utilizare a Cadrului European Comun de Referinţă (CECR) în vederea standardizării  procesului de evaluare.
 • Dezvoltarea competenţelor de proiectare, organizare şi evaluare a activităţilor didactice prin însuşirea unei pedagogii centrate pe elev.
 • Dezvoltarea competenţelor social-civile şi a atitudinilor de empatie culturală.
 • Dezvoltarea competenţelor de utilizare a tehnologiilor informaţiei şi comunicării (TIC) şi de integrare a lor în procesul de predare a RLNM.
 • Dezvoltarea unei reţele virtuale pentru informarea continuă în legătură cu noile metode din domeniu şi pentru schimbul de bune practici între toate cadrele didactice implicate în predarea RLNM.

 

 

 

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE PREVĂZUTE ÎN CADRUL PROIECTULUI

 

A1: Furnizarea unui program de formare pentru formatori.

A2: Realizarea de studii şi analize referitoare la nevoile cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

A3: Dezvoltarea reţelei virtuale.

A4: Dezvoltarea celor 6 programe de didactică a RLNM.

A5: Dezvoltarea celor 2 programe de pedagogie/metodică.

A6: Dezvoltarea celor 2 programe de educaţie multiculturală.

A7: Dezvoltarea unui program de TIC.

A8: Acreditarea programelor P1-P11 la CNFP.

A9: Furnizarea unui program de metode de comunicare pentru formatori, acreditat CNFPA.

A10: Furnizarea programelor P1-P11.

A11: Organizare seminar.

 

 

 

REZULTATE ANTICIPATE

 

11 programe de perfecţionare acreditate CNFP:

 

P1: Procesul de predare/învăţare a RLNM la ciclul primar – 25 de credite profesionale transferabile;

P2: Procesul de predare/învățare a RLNM la ciclul gimnazial – 25 de credite profesionale transferabile;

P3: Procesul de predare/învățare a RLNM la ciclul liceal – 25 de credite profesionale transferabile;

P4: Procesul de evaluare a RLNM la ciclul primar – 25 de credite profesionale transferabile;

P5: Procesul de evaluare a RLNM la ciclul gimnazial – 25 de credite profesionale transferabile;

P6: Procesul de evaluare a RLNM la ciclul liceal – 25 de credite profesionale transferabile;

P7: Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice în învăţământul primar – 30 de credite profesionale transferabile;

P8: Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice în învăţământul secundar – 30 de credite profesionale transferabile;

P9: Educaţie multiculturală pentru învăţământul primar – 25 de credite profesionale transferabile;

P10: Educaţie multiculturală pentru învăţământul secundar – 25 de credite profesionale transferabile;

P11: TIC destinat cadrelor didactice care predau RLNM – nivel intermediar – 25 de credite profesionale transferabile.

 

 

 • 76 de formatori instruiţi şi certificaţi.
 • 1250 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar instruite în programele de perfecţionare.
 • o pagină WEB pentru asigurarea comunicării între participanţi.
 • un instrument software de e-learning, adaptat pentru limba română.