DidacticaLimbiiRomane.ro

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale”
Contract POSDRU/87/1.3/S/63909
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
WWW.FONDURI-UE.RO

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

A1. Furnizarea unui program de formare pentru formatori

Această activitate constă în furnizarea unui program de formare acreditat CNFPA pentru formatorii care vor furniza programele dezvoltate în cadrul proiectului şi certificarea acestora. Programul de formare are o durată de 129 ore, din care 81 ore on-line şi 48 ore faţă în faţă.

 

Lista persoanelor participante la programul Formator Perfecţionare, derulat în activitatea A1. “Furnizarea unui program de formare pentru formatori”, care vor beneficia de subvenţii, sub formă de premiu:


Grupa1

 

Grupa 2

 

Grupa 3

 

Grupa 4

 

Grupa 5

 

Grupa 6
Pentru detalii privind metodologia de acordare a premiilor în cadrul programului Formator – perfecţionare din cadrul activităţii A1. „Furnizarea unui program de formare pentru formatori” vă rugăm să consultaţi următoarele documente:


Metodologia de acordare a premiilor


Cererea pentru acordarea premiului
În cadrul contractului de finanţare POSDRU/87/1.3/S/63909, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu SC Learn & Vision SRL din Cluj-Napoca, lansează, astăzi 29.10.2010, etapa de selecţie a candidaţilor pentru cursul Formator Perfecţionare din cadrul activităţii A1. “Furnizarea unui program de formare pentru formatori”.


Regulament de selecţie


Formular de înscriere


Grila de evaluare


Pentru mai multe informaţii privind înscrierea, vă invităm să contactaţi: