DidacticaLimbiiRomane.ro

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale”
Contract POSDRU/87/1.3/S/63909
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
WWW.FONDURI-UE.RO

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

A10. Furnizarea programelor P1-P11

A10.1. Furnizarea programelor conform unui program care se va desfăşura on-line şi în 3 întâlniri, pe durata a 2 zile, 8 ore/zi (1 oră/curs teoretic şi 7 ore activităţi practice). Programele P1-P6 şi P9-P11 au o durată de 89 ore, din care 41 ore on-line şi 48 ore faţă în faţă, iar programele P7-P8 au o durată de 90 ore, din care 42 ore on-line şi 48 ore faţă în faţă.


A10.2. Evaluarea şi certificarea participanţilor prin organizarea unor sesiuni speciale, cu participarea experţilor CNFP.