DidacticaLimbiiRomane.ro

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale”
Contract POSDRU/87/1.3/S/63909
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
WWW.FONDURI-UE.RO

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

A2. Realizarea de studii şi analize referitoare la nevoile cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

Această activitate constă în realizarea unor anchete sociologice, pentru analiza detaliată a nevoilor grupului ţintă, necesare pentru definirea programelor de formare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau RLNM (ca instrument de lucru se va folosi chestionarul).

 

IMPORTANT – Vă anunţăm că, în cadrul mesei rotunde din data de 26 martie 2011, orele 15.00 – 18.00, cu tema Româna ca limbă nematernă (RLNM) – necesitatea unei schimbări de perspectivă asupra domeniului, va avea loc Seminarul de analiză a propunerilor de curriculum pentru dezvoltarea programelor P1-P10.

 

 

Programul Conferinţei de lansare cu titlul “Alinierea procesului de predare/evaluare a limbii române ca limbă nematernă la standardele europene” poate fi accesat aici.

 

 

Template-ul PowerPoint, care trebuie utilizat pentru lucrările care vor fi prezentate în acest format la Conferinţa de lansare, poate fi accesat în pagina dedicată Conferinţei.

 

 

Normele de (tehno)redactare şi template-ul, care trebuie utilizat pentru lucrările care vor fi prezentate la conferinţă şi ulterior publicate într-un volum cu ISBN, pot fi consultate în pagina dedicată Conferinţei de lansare.

 

 

CONFERINŢA DE LANSARE: termenul limită pentru înscrierea la conferinţa organizată în perioada 25-26 martie 2011 s-a prelungit. Vă rugăm să consultaţi noul calendar:

• Data limită de înscriere: 7 martie 2011

• Notificarea privind acceptarea lucrării: 15 martie 2011

• Conferinţa: 25 – 26 martie 2011

• Data limită pentru trimiterea lucrarii în vederea publicării: 15 aprilie 2011