DidacticaLimbiiRomane.ro

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale”
Contract POSDRU/87/1.3/S/63909
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
WWW.FONDURI-UE.RO

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Conferință

 Stimaţi colegi,Avem deosebita onoare de a vă invita la conferinţa de lansare a proiectului Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau limba română minorităţilor naţionale. Conferinţa va avea loc la Facultatea de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în data de 25-26 martie 2011, începând cu orele 10:00.


Tema conferinţei este Alinierea procesului de predare/evaluare a limbii române ca limbă nematernă la standardele europene.


Lucrările conferinţei vor fi grupate în trei secţiuni:

Specificul predării limbii române ca limbă nematernă (RLNM).
Standardizarea procesului de evaluare a românei ca limbă nematernă (RLNM).
Perspective psihopedagogice şi culturale în predarea limbii române ca limbă nematernă (RLNM).


Conferinţa se va încheia cu o masă rotundă la care vor avea loc dezbateri pe tema Româna ca limbă nematernă (RLNM) – necesitatea unei schimbări de perspectivă asupra domeniului.


Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la această conferinţă completând formularul de înscriere (titlul comunicării, însoţit de rezumat) care se află pe site-ul proiectului www.didacticalimbiiromane.ro. Vă rugăm să ne transmiteţi formularul de înscriere până în data de 7 martie 2011.


Până în data de 15 martie 2011, veţi primi confirmarea dacă lucrarea dumneavoastră a fost acceptată de către Comitetul de organizare al conferinţei.


Lucrările prezentate în cadrul conferinţei vor fi publicate într-un volum cu ISBN. De aceea, vă rugăm ca, până în data de 15 aprilie, să pregătiţi pentru publicare textul final al comunicării. În vederea consultării normelor de (tehno)redactare vă rugăm să accesaţi documentul “Norme de (tehno)redactare”.

În vederea respectării normelor de (tehno)redactare vă rugăm să lucraţi direct în documentul “TemplateRLNM”.


Participanţii care doresc să prezinte lucrarea în format PowerPoint sunt rugaţi să includă conţinutul acesteia în template-ul PowerPoint ataşat. Aceasta este o cerinţă obligatorie pentru proiectele de tip POSDRU finanţate din Fondul Social European pe care vă rugăm să o respectaţi.


Pentru consultarea programului conferinţei, vă rugăm să accesaţi documentul “Programul conferinţei de lansare”.


Fiecare participant va primi un atestat de participare la conferinţă.


Organizatorii vor suporta costurile pentru cina festivă, pauzele de cafea, mapa conferinţei şi pentru publicarea volumului.


Participanţii vor suporta cheltuielile legate de cazare, transport şi masă. Nu se achită taxă de participare.

Aceia dintre dumneavoastră care sunt interesaţi de cazare la hotelul Universitas (str. Pandurilor, nr. 7, în Parcul Sportiv Universitar “Prof. dr. Iuliu Haţieganu”, tel. 0264-42.97.87; 0264-42.97.88), sunt rugaţi să ne comunice până în data de 7 martie, pentru a putea face rezervările. Costurile pentru o cameră simplă sunt de 125 de lei/zi, cameră simplă, 85 de lei/pat/zi – cameră dublă (clădirea Student House) sau între 65 şi 90 de lei/pat/zi, în funcţie de etaj, în cameră dublă (clădirea Juventus). Oaspeţii pot folosi, contra cost, piscina Universităţii, aflată în imediata vecinătate.


În speranţa că veţi răspunde favorabil invitaţiei noastre, Vă aşteptăm şi Vă rugăm să transmiteţi această invitaţie tuturor colegilor interesaţi de domeniul RLNM (Româna ca limbă nematernă)!Cu aleasă consideraţie,


director proiect: lect. univ. dr. Elena Platon

elenapplaton@yahoo.com


manager proiect: lect. univ. dr. Alin Mihăilă

alin.mihaila@econ.ubbcluj.ro


responsabil partener: Simona-Elena Bernat

simona@learnandvision.roComitetul ştiinţific:

prof. univ. dr. Gavril G. Neamţu

prof. univ. dr. Elisabeta Şoşa

conf. univ. dr. Victoria Moldovan

lect. univ. dr. Elena Platon

asist. univ. dr. Diana Burlacu

asist. univ. drd. Ioana Sonea

asist. univ. drd. Dina Vîlcu

expert – Simona Elena Bernat

expert – Camelia Moraru

expert – Silvia Veronica ŢinicăContact: contact@didacticalimbiiromane.ro

clk akdeniz fatura ödeme
enerjisa fatura ödeme
superonline fatura ödeme
vodafone fatura ödeme
avea fatura ödeme
iş bankası borç sorgulama
garanti bankası borç sorgulama
hgs yükleme
tl yükleme
asat borç ödeme
bahis siteleri
tipobet
yemek tarifleri
iç giyim