DidacticaLimbiiRomane.ro

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale”
Contract POSDRU/87/1.3/S/63909
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
WWW.FONDURI-UE.RO

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

A3: Dezvoltarea reţelei virtuale

Această activitate presupune:

A3.1. Implementarea unei soluţii software (pagină web), care va fi utilizată pentru îmbunătăţirea formării personalului didactic, pentru asigurarea comunicării între participanţi, între aceştia şi formatori, precum şi pentru promovarea proiectului.
A3.2. Dezvoltarea unui instrument software de e-learning ca suport pentru formarea personalului didactic (analiza platformelor gratuite de e-learning existente, selectarea uneia care corespunde cerinţelor şi adaptarea ei la limba română).