DidacticaLimbiiRomane.ro

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale”
Contract POSDRU/87/1.3/S/63909
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
WWW.FONDURI-UE.RO

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

A5. Dezvoltarea celor 2 programe de pedagogie/metodică

Această activitate constă în dezvoltarea a 2 programe (conform metodologiei CNFP, art. 11, categoria 1) destinate cadrelor didactice care predau RLNM: P7-învățământ primar, P8-învățământ secundar.


A5.1. Dezvoltarea curriculum-ului pentru cursurile opţionale şi facultative pe baza analizei nevoilor de formare profesională: descrierea obiectivelor, metodelor şi a competenţelor dobândite, modalitatea de evaluare, planificarea activităţilor, bibliografia.

A5.2. Organizarea unui seminar pentru analiza curriculum-urilor opţionale şi facultative propuse;

A5.3. Dezvoltarea suporturilor de curs, conform curriculum-urilor impuse de CNFP şi a suporturilor de curs pentru cursurile opţionale şi facultative necesare pentru acreditarea programelor P7-P8.