DidacticaLimbiiRomane.ro

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale”
Contract POSDRU/87/1.3/S/63909
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
WWW.FONDURI-UE.RO

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

A9. Furnizarea unui program de metode de comunicare pentru formatori, acreditat CNFPA

Această activitate constă în furnizarea unui program de metode de comunicare acreditat CNFPA pentru formatorii care vor furniza programele dezvoltate în cadrul proiectului şi certificarea acestora. Programul de formare are o durată de 24 ore desfăşurate toate faţă în faţă.Lista persoanelor participante la programul de comunicare (in limba oficiala) (grupa 1), derulat în cadrul activitatii A9. “FURNIZAREA UNUI PROGRAM DE METODE DE COMUNICARE PENTRU FORMATORI”, care vor beneficia de subvenţii, sub formă de premiuLista persoanelor participante la programul de comunicare (in limba oficiala) (grupa 2), derulat în cadrul activitatii A9. “FURNIZAREA UNUI PROGRAM DE METODE DE COMUNICARE PENTRU FORMATORI”, care vor beneficia de subvenţii, sub formă de premiuDistribuţia pe grupe a candidaţilor admişi la programul „COMUNICARE (ÎN LIMBA OFICIALĂ)” desfăşurat în cadrul activităţii A9 „FURNIZAREA UNUI PROGRAM DE METODE DE COMUNICARE PENTRU FORMATORI”, poate fi consultată aici.Calendarul de desfăşurare a programului „COMUNICARE (ÎN LIMBA OFICIALĂ)”, din cadrul activităţii A9 „FURNIZAREA UNUI PROGRAM DE METODE DE COMUNICARE PENTRU FORMATORI” poate fi accesat aici.Miercuri, 9 noiembrie 2011, s-a încheiat procesul de selecţie pentru programul “Comunicare (în limba oficială)”, desfăşurat în cadrul activității A9. “Furnizarea unui program de metode de comunicare pentru formatori”.


Lista candidaţilor admişi la programul “COMUNICARE (în limba oficială)”Azi, 9 noiembrie 2011, s-au afişat rezultatele finale în urma analizării contestaţiilor depuse după finalizarea etapei de evaluare a candidaturilor din cadrul sesiunii a 2-a a programului “Comunicare (în limba oficială)”, desfăşurat în cadrul activității A9. “Furnizarea unui program de metode de comunicare pentru formatori”:


Lista actualizată a candidaţilor admişisesiunea a 2-a


Lista actualizată a candidaţilor respinşisesiunea a 2-aAzi, 9 noiembrie 2011, s-a afişat lista actualizată a candidaţilor admişi la programul de comunicare – etapa 2, desfăşurat în cadrul activității A9. “Furnizarea unui program de metode de comunicare pentru formatori”:


Lista actualizată a candidaţilor admişietapa 2Rezultatele evaluării eligibilității candidaturilor depuse pentru participarea la programul de comunicare – sesiunea a 2-a – desfăşurat în cadrul activităţii A9. “FURNIZAREA UNUI PROGRAM DE METODE DE COMUNICARE PENTRU FORMATORI”:


Lista candidaților admişisesiunea a 2-a


Lista candidaților respinşisesiunea a 2-aIMPORTANT – În cadrul contractului de finanţare POSDRU/87/1.3/S/63909, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu SC Learn & Vision SRL din Cluj-Napoca, lansează, astăzi 24.10.2011, sesiunea a 2-a privind etapa de selecţie a candidaţilor pentru programul “Comunicare (în limba oficială)” furnizat în cadrul activității A9. “Furnizarea unui program de metode de comunicare pentru formatori”.


Regulamentul de selecție – sesiunea a 2-a


Formular de înscrierePentru detalii privind metodologia de acordare a premiilor pentru programul de comunicare desfășurat în cadrul activității A9. ”FURNIZAREA UNUI PROGRAM DE METODE DE COMUNICARE PENTRU FORMATORI”, vă rugăm să consultați următoarele documente:


Metodologie acordare premii


Cerere acordare premiuRezultatele evaluării eligibilității candidaturilor depuse pentru participarea la programul de comunicare desfăşurat în cadrul activităţii A9. “FURNIZAREA UNUI PROGRAM DE METODE DE COMUNICARE PENTRU FORMATORI”:


Lista candidaților admiși la programul de comunicare


Lista candidaților admișietapa 2


Lista candidaților respinșietapa 2


Lista candidaților admișietapa 1


Lista candidaților respinșietapa 1IMPORTANT – Azi, 14 octombrie 2011, s-a afişat CORRIGENDUMUL NR. 2 la regulamentul pentru selectarea participanților la programul de comunicare desfăşurat în cadrul activităţii A9. “FURNIZAREA UNUI PROGRAM DE METODE DE COMUNICARE PENTRU FORMATORI”, corrigendum privind prelungirea duratei de înscriere până pe data de 21 octombrie 2011, inclusiv.


CORRIGENDUMUL NR. 2 la regulamentul de selecție – 14 octombrie 2011IMPORTANT – În cadrul contractului de finanţare POSDRU/87/1.3/S/63909, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu SC Learn & Vision SRL din Cluj-Napoca, lansează, astăzi 07.10.2011, etapa de selecţie a candidaţilor pentru programul de comunicare furnizat în cadrul activității A9. “Furnizarea unui program de metode de comunicare pentru formatori”.


Calendarul întâlnirilor pentru programul de comunicare


CORRIGENDUMUL NR. 1 la regulamentul de selecție – 11 octombrie 2011


Regulamentul de selecție


Formular de înscriere