DidacticaLimbiiRomane.ro

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale”
Contract POSDRU/87/1.3/S/63909
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
WWW.FONDURI-UE.RO

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Întrebări frecvente

1. Ce documente trebuie să consulte un cadru didactic înainte de a se înscrie la programele de perfecționare?
Pentru a putea deține toate informațiile referitoare la procesul de selecție și la derularea programelor de perfecționare, orice cadru didactic interesat este rugat să consulte următoarele documente disponibile pe pagina web a proiectului: Regulamentul de înscriere, Metodologia de acordare a premiilor şi Manual de utilizare a aplicatiei on-line.
 
2. Dacă sunt învățător la ce programe de perfecționare pot participa?
Dacă sunteți învățător puteți opta pentru programele P1, P4, P7, P9 și P11.
 
3. Dacă sunt profesor de limba română la clasele 5-8 la ce programe de perfecționare pot participa?
Dacă sunteți profesor de limba română la clasele 5-8 puteți opta pentru programele de perfecționare P2, P5, P8, P10 și P11.
 
4. Dacă sunt profesor de limba română la clasele 9-12 la ce programe de perfecționare pot participa?
Dacă sunteți profesor de limba română la clasele IX-XII puteți opta pentru programele de perfecționare P3, P6, P8, P10 și P11.
 
5. In ce zile din saptămână se desfășoară programele de perfecționare?
Intâlnirele față în față aferente programelor de perfecționare vor avea loc în zilele de sâmbăta şi duminica.
 
6. Se vor livra programele de perfecționare și în perioada vacanțelor?
Intâlnirele față în față aferente programelor de perfecționare se vor desfășura și în perioada vacanțelor școlare, mai puţin în zilele aferente sărbătorilor legale.
 
7. Care este numărul maxim de ore de la care un participant la un program de perfecţionare poate lipsi fără a pierde posibilitatea de a beneficia de premiu?
Un participant la un program de perfecţionare poate lipsi maximum 8 ore, indiferent dacă absenţele sunt motivate sau nemotivate. Orice depăşire a acestui prag de 8 ore va determina imposibilitatea acordării premiului.
 
8. Dacă un cadru didactic a beneficiat de premiu în urma absolvirii unui program de perfecţionare în cadrul unei sesiuni anterioare de livrare, va putea beneficia de premiu şi în cadrul sesiunilor viitoare?
Da, cu condiţia îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate specificate în Metodologia de acordare a premiilor.
 
9. Câte persoane pot beneficia de premiu în cadrul unei sesiuni?
Conform metodologiei de acordare a premiilor, pot beneficia de premiu toate persoanele care sunt eligibile. Viramentul sumei aferente premiului în contul personal se va face după promovarea examenului aferent programului de perfecţionare, în momentul existenţei disponibilului în contul proiectului.
 
10. Câte programe de perfecţionare poate urma un cadru didactic în cadrul unei singure sesiuni de livrare?
În cadrul unei singure sesiuni de livrare, un cadru didactic poate participa la un singur program de perfecţionare, chiar dacă în momentul înscrierii a specificat mai multe programe de perfecţionare.
 
11. Un cadru didactic se poate înscrie în toate sesiunile de livrare organizate în cadrul proiectului în vederea participării la programele de perfecţionare?

Da, un cadru didactic se poate înscrie în toate sesiunile de livrare a programelor de perfecţionare, dar numai pentru programele care se adresează ciclului la care acesta predă şi pe care nu le-a urmat în cadrul sesiunilor anterioare.
 
12. Furnizarea programului de perfecţionare se poate desfăşura în şcolile în care profesează cadrele didactice?
Întâlnirile faţă în faţă se vor desfăşura numai în locaţiile cu care Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca a încheiat un contract de închiriere de spaţii, cu condiţia existenței posibilităţii de a alcătui o grupă de minimum 9 şi maximum 14 persoane care au optat pentru aceeaşi locaţie şi pentru acelaşi program de perfecţionare.
 
13. Cadrele didactice din aceeaşi şcoală pot urma acelaşi program de perfecţionare?
Un cadru didactic se poate înscrie şi poate urma numai programele de perfecţionare care se adresează ciclului la care acesta predă, exceptând programul P11 „TIC destinat cadrelor didactice care predau RLNM – nivel intermediar”, care se adresează tuturor cadrelor didactice. O grupă va putea fi formată numai în condiţiile în care minimum 9 şi maximum 14 persoane au optat pentru aceeaşi locaţie şi pentru acelaşi program de perfecţionare.
 
14. În cadrul programelor de perfecţionare, un cadru didactic poate participa numai la orele on-line, fără a fi prezent la întâlnirile faţă în faţă?
Pentru a absolvi programul de perfecţionare, un cadru didactic trebuie să participe atât la întâlnirile faţă în faţă cât şi la orele on-line, numărul maxim de ore de la care se poate absenta nemotivat de la întîlnirile faţă în faţă fiind de 16 ore.
 
15. Dacă, în cadrul primei sesiuni, un cadru didactic s-a înscris la mai multe programe de perfecţionare, este necesar să se înscrie din nou în cadrul următoarelor sesiuni, chiar dacă a absolvit un singur program?
Da, deoarece formularul de înscriere este valabil doar pentru o sesiune. În următoarele sesiuni, în momentul completării formularului de înscriere, un cadru didactic nu va mai putea alege programele de perfecţionare pe care deja le-a urmat.
 
16. Programele de perfecționare furnizate în cadrul proiectului sunt acreditate?
Da, toate programele de perfecționare furnizate în cadrul acestui proiect sunt acreditate CNFP, conform listei următoare:
Program Nr. ordin ministru
– P1 6546/12.12.2011
– P2 6546/12.12.2011
– P3 6546/12.12.2011
– P4 6546/12.12.2011
– P5 6546/12.12.2011
– P6 6546/12.12.2011
– P7 7430/28.12.2011
– P8 7430/28.12.2011
– P9 6170/07.11.2011
– P10 6170/07.11.2011
– P11 7430/28.12.2011
 
17. De câte credite pot beneficia participanţii la programele de perfecţionare în urma absolvirii acestora?
În funcţie de programul de perfecţionare urmat, un cadru didactic poate beneficia de următorul număr de credite profesionale transferabile:
– Procesul de predare/învățare a RLNM la ciclul primar (P1) – 25 de credite
– Procesul de predare/învățare a RLNM la ciclul gimnazial (P2) – 25 de credite
– Procesul de predare/învățare a RLNM la ciclul liceal (P3) – 25 de credite
– Procesul de evaluare a RLNM la ciclul primar (P4) – 25 de credite
– Procesul de evaluare a RLNM la ciclul gimnazial (P5) – 25 de credite
– Procesul de evaluare a RLNM la ciclul liceal (P6) – 25 de credite
– Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice în învăţământul primar (P7) – 30 de credite
– Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice în învăţământul secundar (P8) – 30 de credite
– Educaţie multiculturală pentru învăţământul primar (P9) – 25 de credite
– Educaţie multiculturală pentru învățământul secundar (P10) – 25 de credite
– TIC destinat cadrelor didactice care predau RLNM – nivel intermediar (P11) – 25 de credite