DidacticaLimbiiRomane.ro

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale”
Contract POSDRU/87/1.3/S/63909
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
WWW.FONDURI-UE.RO

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Distributie grupe – sesiunea a 2-a

Distribuţia actualizată pe grupe la data de 15.06.2012

 

 

 

Distribuţia pe grupe la data de 21.05.2012

 

 

 

Distribuţia pe grupe la data de 23.04.2012

 

Notă: În timp ce noi dosare de înscriere vor fi declarate eligibile, în urma evaluării, se vor forma noi grupe.

 

 

 

Distribuţia pe grupe la data de 17.04.2012

 

Notă: În timp ce noi dosare de înscriere vor fi declarate eligibile, în urma evaluării, se vor forma noi grupe.