DidacticaLimbiiRomane.ro

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale”
Contract POSDRU/87/1.3/S/63909
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
WWW.FONDURI-UE.RO

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Sesiunea 3

Liste premii sesiunea 3

Lista dosarelor pentru premii declarate eligibile, sesiunea 3, poate fi consultată AICI – ultima actualizare la data de 31.07.2014.

 

Calendarul de livrare

Calendarul de livrare pentru programele de perfecționare din cadrul sesiunii 3, poate fi consultat AICI – ultima actualizare la data de 05.06.2014 (calendarul anterior, din data de 13.05.2014 poate fi consultat AICI).

 

Distribuția pe grupe

Distribuția finală pe grupe pentru sesiunea 3 poate fi consultată AICI – la data de 05.05.2014.

 

Detalii

Facultatea de Litere din cadrul Universității Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, demarează începând cu data de 03.04.2014 a treia sesiune de înscriere pentru livrarea programelor de perfecţionare, acreditate de către M.E.C.T.S., prin ordinul 6170/07.11.2011, 6546/12.12.2011 şi 7430/28.12.2011, şi furnzate în cadrul proiectului RLNM, “Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale”, contract POSDRU/87/1.3/S/63909.

 

Pentru detalii aferente programelor de perfecţionare vă rugăm să accesaţi pagina detalii aferente programelor de perfecţionare.

 

Menționăm că înscrierea la programele de perfecționare din sesiunea a treia nu este condiționată în niciun fel de participarea la seminarul de instruire din perioada 3-5 iulie, având în vedere că cele două activități propun cursuri/activități diferite. Prin urmare, persoanele care s-au înscris la seminar, se pot înscrie și la programele din sesiunea a treia, iar cele care s-au înscris doar la programele din sesiunea a treia, au posibilitatea de a se înscrie și la seminar, în etapa a doua de înscriere, care va avea loc în perioada 12 mai – 6 iunie 2014.

Înscriere la programele de perfecționare
Pentru detalii referitoare la înscriere vă rugăm să consultaţi:

 

 

 

Clic AICI pentru statistici detaliate pentru fiecare locație

 

 

Acordare premii

Pentru fiecare program, participanţii au posibilitatea de a obţine o subvenţie, sub formă de premiu, în valoare de 2000 de lei impozabil.Pentru detalii referitoare la acordarea premiilor vă rugăm să consultaţi:

 

 


 

 

Seminarul de instruire

Pentru detalii referitoare la seminarul de instruire vă rugăm să accesaţi această pagină SEMINAR DE INSTRUIRE

 

Sesiunea 2
Pentru detalii referitoare la sesiunea 2 vă rugăm să accesaţi această pagină SESIUNEA 2.

 

Sesiunea 1
Pentru detalii referitoare la sesiunea 1 vă rugăm să accesaţi această pagină SESIUNEA 1.